• De eerstvolgende groep start op 19 juni!

Contact

0620018123

Homeruslaan 59a, Utrecht

Wat is Leefstijl Interventie (GLI)?

Wat is Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Sinds januari 2019 vergoeden zorgverzekeraars de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Met de GLI werken volwassenen in groepen aan hun leefstijl, met als primair doel om hun overgewicht aan te pakken. Hierbij is er aandacht voor gezonde voeding, bewegen en factoren die een negatieve invloed hebben op een gezonde leefstijl, zoals stress en slechte slaapkwaliteit. Deelnemers volgen een GLI programma voor ongeveer twee jaar. Na een intake is er een behandelfase (van circa negen maanden) en een onderhoudsfase (van circa vijftien maanden).

Welke professionals zijn betrokken bij GLI?

Bij de uitvoering van een GLI zijn diverse professionals betrokken:

  • Een huisarts stelt de primaire indicatie dat een patiënt in aanmerking komt voor een GLI. De huisarts, bedrijfsarts of praktijkondersteuner verwijst naar professionals die de GLI uitvoeren en ontvangt van hen een terugkoppeling. De huisartsenpraktijk voert dus niet zelf de GLI uit en krijgt hiervoor dus geen vergoeding vanuit de verzekering.
  • Uitvoerders van de GLI zijn bijvoorbeeld: leefstijlcoaches, diëtisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Zij kunnen als individu of middels een samenwerking een erkende GLI aanbieden en de geleverde zorg declareren. Voordat een professional een GLI kan aanbieden, moet voldaan zijn aan een aantal competenties en eisen.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt de GLI in de praktijk?

De GLI is sinds januari 2019 onderdeel van het basispakket. De huisarts verwijst cliënten door voor deelname. Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten. Om een GLI aan te mogen bieden moet de aanbieder voldoen aan specifieke voorwaarden.

Voordelen

Vergoed en effectief

Het Zorginstituut Nederland heeft in 2009 de gecombineerde leefstijlinterventie op basis van wetenschappelijk onderzoek en kosteneffectiviteit geduid als effectieve zorg voor personen met overgewicht en obesitas. Zowel de NHG Standaard Obesitas als de Zorgstandaard Obesitas merken de erkende GLI aan als een goede behandeling voor personen met obesitas en voor personen met overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of co-morbiditeiten. De huidige beschikbare vergoede GLI programma’s zijn in een onafhankelijk erkenningstraject beoordeeld door deskundigen uit wetenschap en praktijk op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit op basis van aangeleverde onderzoeksresultaten.

Persoonlijke veelzijdige aanpak

De leefstijlcoach helpt uw client om te kijken welke veranderingen in leefstijl, zoals voeding, beweging, slaap, in- en ontspanning en omgaan met stress, een positief gezondheidseffect opleveren. De leefstijlcoach ondersteunt bij het stellen van persoonlijke doelen en acties, die bij uw client passen. In hun eigen tempo.