• De eerstvolgende groep start op 19 juni!

Contact

0620018123

Homeruslaan 59a, Utrecht

Wat is het CooL Programma?

Wat is het Coaching op Leefstijl (CooL) Programma?

CooL is een GLI. CooL staat voor Coaching op Leefstijl met als centrale thema’s voeding, beweging, slaap en persoonlijke balans en wordt uitgevoerd door één persoon, de CooL-coach. 

De CooL-coach steunt de deelnemer in het halen van persoonlijke doelen. Tijdens het traject is de deelnemer aan zet en heeft de CooL-coach een ondersteunende rol.

CooL is een goed opgezette en onderbouwde interventie met relatief veel deelnemers die leidt tot o.a. gewichtsverlies. Er zijn duidelijke handleidingen en opleidingen beschikbaar waardoor CooL goed uitvoerbaar is. Daarnaast vindt er door middel van accreditatie en borging in de beroepsvereniging een goede kwaliteitscheck plaats.

In het algemeen een hele goede onderbouwing en prettig leesbaar. Heel erg duidelijk wat het probleem is en wat de oplossing allemaal te bieden heeft op de diverse beschreven determinanten.

Uit het eindoordeel erkenningscommissie Loket Gezond Leven RIVM, mei 2023

Het programma van CooL

CooL kent een open karakter. Dit betekent dat de inhoud van CooL niet in detail is voorgeschreven. De CooL-coach heeft flexibiliteit om inhoud en werkvormen te kiezen die het beste aansluiten bij de doelgroep. De vastgelegde einddoelstellingen en werkzame elementen van CooL geven richting aan de inhoud. CooL bestaat uit fase 1 (initiatie van gedragsverandering) van 8 maanden en fase 2 (gedragsverandering en gedragsbehoud) van 16 maanden. Beide fasen bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten met daarnaast in totaal 7 uur aan individuele gesprekstijd. CooL bestaat uit fysieke sessies tussen coach en deelnemers.

Verwijzing naar CooL

Huisartsen en internisten kunnen deelnemers verwijzen naar CooL. De verwijzer stelt vast of de deelnemer voldoet aan de inclusiecriteria en blijft tijdens CooL betrokken: de CooL-coach stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over aanvullende zorg.

Voordelen

Niet weer een crash dieet

Bijna iedereen met overgewicht heeft wel eens een streng dieet geprobeerd. Crash-diëten en heel intensieve beweegprogramma's helpen vaak op korte termijn, maar daarna vallen mensen vaak weer terug. HEt CooL programma werkt anders. Met steeds kleine aanpassingen die over een periode van 2 jaar vast onderdeel worden van je dagelijkse leven, leer je je leefstijl bijvend te veranderen.

Veel ervaring

Sinds het allereerste begin in 2019 geef ik het CooL Programma in Utrecht. Doordat ik al met ruim 20 groepen gewerkt heb, heb ik nu veel ervaring met het geven van het CooL programma en kan ik goed inspelen op de individuele behoeften en doelen van de deelnemers.

CooL is de meest gegeven Leefstijl Interventie

Het RIVM monitort de landelijke implementatie van de GLI-programma’s. De GLI-monitor maakt gebruik van landelijke declaratiegegevens via Vektis en van gegevens uit het GLI-register. Voor deze factsheet zijn gegevens gebruikt die tot en met 31 december 2022 bekend waren. Deze gegevens gaan over alle GLI-programma’s die tot en met 2022 in het basispakket zaten: BeweegKuur, CooL, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging (SSiB).

Lees meer in de Monitor GLI 2023 van het RIVM

Image

Bron: RIVM, Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie 2023